De circulaire economie: een duurzame toekomst creëren

Zoals we allemaal weten, staat de wereld vandaag de dag voor verschillende grote milieu-uitdagingen, waaronder de dreigende klimaatverandering, ontbossing, verlies van biodiversiteit en toenemende vervuiling. Deze problemen komen grotendeels voort uit wat bekend staat als het lineaire economische model, dat is gebaseerd op een extractieve "take-make-dispose"-cyclus (ofwel "nemen, maken en weer weggooien") waarin hulpbronnen worden gebruikt om producten te maken die vervolgens weer als afval worden weggegooid. Dit model heeft geleid tot de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de ophoping van afval op stortplaatsen, oceanen en andere vitale en kwetsbare ecosystemen. Om deze milieukwesties aan te pakken, moeten bedrijven en consumenten overstappen op een meer circulair economisch model op basis van duurzaam gebruik van hulpbronnen en vermindering van afval door hergebruik, een ambitie waar DS Smith zich sterk voor inzet. 

De circulaire economie is een nieuw economisch model dat erop gericht is om de manier waarop we hulpbronnen gebruiken in productie en consumptie te transformeren, afval en vervuiling te minimaliseren en tegelijkertijd de efficiëntie van hulpbronnen te maximaliseren. DS Smith zet zich volledig in voor dit duurzame, herstellende en regeneratieve systeem, waarbij producten en materialen zo lang mogelijk worden gebruikt volgens de algemene principes van hergebruik, reparatie, renovatie en recycling.

 

Wat is een circulaire economie?

De circulaire economie is een alternatief voor de traditionele lineaire economie en is gebaseerd op de principes van het uitbannen van afval en vervuiling, het zo lang mogelijk in gebruik houden van producten en materialen en het regenereren van natuurlijke systemen. 

Door producten, apparatuur en infrastructuur langer te gebruiken, verbeteren we de productiviteit van deze hulpbronnen en verminderen we drastisch onze vraag ernaar, waardoor een duurzamere samenleving ontstaat voor nu en voor toekomstige generaties. 

De circulaire economie heeft tot doel een gesloten kringloopsysteem te creëren waarin hulpbronnen continu worden gerecycled, waardoor de behoefte aan nieuwe materialen wordt verminderd en afvalproductie wordt geminimaliseerd. Hierdoor verbreekt geleidelijk de koppeling tussen economische activiteit en het verbruik van eindige hulpbronnen en bannen we afval uit. Het is de essentie van duurzaamheid. Door de kloof tussen productie en de cycli van onze natuurlijke ecosystemen te dichten, vertegenwoordigt de circulaire economie een echt nieuw begin voor de economie en ons milieu.

 
Waarom is een circulaire economie belangrijk?

Recente onderzoeken suggereren dat tot vier op de vijf mensen zeggen dat klimaatverandering een belangrijk aandachtspunt voor hen is en dat het waarschijnlijker is dat ze een product kopen dat duidelijk als milieuvriendelijk is gelabeld. Evenzo geeft bijna twee derde van de consumenten aan bereid te zijn meer te betalen voor duurzame verpakkingen. In een context waarin de gemiddelde consument toegeeft tot 40% van hun recyclebare goederen weg te gooien via het normale huishoudelijke afval, maakt de duurzame en milieuvriendelijke productie van verpakkingsoplossingen van DS Smith ons een ideale partner voor alle bedrijven die zich willen focussen op deze veranderende houdingen van consumenten en de regelgevers voor willen blijven.

De overstap naar een meer circulaire economie met bedrijven als DS Smith heeft een reeks voordelen voor onze economie, ons milieu en onze mensen, waaronder het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen, het verbeteren van de veiligheid van de levering van grondstoffen, het vergroten van het concurrentievermogen, het stimuleren van innovatie en van duurzame economische groei. Consumenten krijgen in dit model duurzamere en innovatievere producten die hun levenskwaliteit verhogen en kunnen op lange termijn geld besparen.

Voor uw bedrijf betekent de inzet van DS Smith voor het circulaire economische model dat u geen compromissen hoeft te sluiten voor:

  • Het beschermen van uw product.

  • Het efficiënter maken van de hele toeleveringsketen.

  • Het stimuleren van uw milieuprestaties.

  • Het leveren van een betere klantervaring.

 

Principes van de circulaire economie

De circulaire economie is gebaseerd op verschillende principes die de transitie naar een duurzamer economisch model ondersteunen. Deze principes omvatten:

Ontwerpen voor circulariteit: Bij het ontwerpen van producten en diensten wordt al rekening gehouden met het einde van hun levensduur, waardoor het gemakkelijker wordt om materialen terug te winnen en te regenereren. Deze aanpak omvat het minimaliseren van afval tijdens het productieproces, het gebruik van duurzame en herbruikbare materialen en het ontwerpen van producten die gemakkelijk kunnen worden gerepareerd, hergebruikt of gerecycled.

Materialen in gebruik houden: Materialen worden zo lang mogelijk gebruikt via hergebruik, reparatie en recycling, waardoor de behoefte aan nieuwe materialen wordt verminderd en productieafval wordt geminimaliseerd.

Regeneratie van natuurlijke systemen: Natuurlijke systemen worden geregenereerd door middel van duurzame praktijken zoals regeneratieve landbouw en herbebossing, die ecosystemen herstellen en de biodiversiteit beschermen.

Gebruik van hernieuwbare energie: De circulaire economie vertrouwt op hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

 

Circulaire ontwerpmetriek van DS Smith

Een van de belangrijkste principes van de circulaire economie is de circulaire ontwerpbenadering, waarin bij het ontwerpen van producten en diensten al rekening wordt gehouden met het einde van hun levensduur, waardoor het gemakkelijker wordt om materialen terug te winnen en te regenereren. Deze benadering omvat het minimaliseren van productieafval, het gebruik van duurzame en herbruikbare materialen en het ontwerpen van producten die gemakkelijk kunnen worden gerecycled. Omdat we weten dat meer dan 80% van de milieu-impact van een product wordt bepaald in de ontwerpfase, wordt de focus voor fabrikanten zoals DS Smith dus verschoven naar het ontwerpen van producten die duurzaam en recyclebaar zijn en geproduceerd uit hoogwaardige duurzame bronnen. 

Conform het gezegde "wat kan worden gemeten, zal worden verbeterd", ontwikkelde DS Smith circulaire ontwerpmetriek die ons een nauwkeurig beeld geven van de mate van implementatie van circulaire ontwerpprincipes bij de productie van onze verpakkingsoplossingen. DS Smith was het eerste bedrijf in de verpakkingsoplossingenindustrie dat een dergelijk systeem ontwikkelde, waarmee we onze inzet toonden om onze klanten te helpen de duurzaamheid van hun activiteiten aanzienlijk te verbeteren.

Onze circulaire ontwerpmetriek biedt kwantificeerbare gegevens die tonen hoe circulair een bepaalde verpakkingsoplossing is en maakte snelle identificatie van de vereiste verbeterpunten mogelijk. De metriek in het DS Smith-systeem meet optimalisatie van de toeleveringsketen, recyclebaarheid, milieuveiligheid, materiaalgebruik, hernieuwbare bronnen, gerecyclede inhoud, koolstofvoetafdruk en ontwerp voor hergebruik.

Deze standaardmetriek maakt het gemakkelijker om de voortgang bij te houden en verschillende oplossingen te vergelijken. De metriek evalueert de volledige levenscyclus van de verpakkingsoplossing, van materiaalwinning tot verwijdering. Door een kwantificeerbare manier te bieden om de circulariteit van verpakkingsontwerpen te evalueren, moedigt de circulaire ontwerpmetriek bedrijven aan om duurzamere verpakkingsoplossingen te ontwikkelen, waardoor uiteindelijk de impact van verpakkingen op het milieu wordt verminderd.

De metriek laat snel mogelijkheden zien voor potentiële verbetering, en helpen merken duurzaamheidsprestaties te stimuleren met hun verpakking, waardoor afval en vervuiling worden verminderd. De metriek identificeert ook niet-recyclebare elementen, niet-planetaire veilige materialen, niet-hernieuwbare elementen en niet-gerecyclede materialen in een ontwerp. Het doel is om deze elementen en buitensporig afval te verminderen, veiligere alternatieven en hernieuwbare alternatieven te vinden en niet-gerecyclede inhoud te verminderen. De metriek kan worden gebruikt om de kringloop voor kartonnen en papieren verpakkingen te sluiten, zodat materialen zo lang mogelijk in de toeleveringscyclus kunnen worden gehouden en maximale waarde kan worden gerealiseerd. 

 
Hoe DS Smith toonaangevend is in circulariteit

DS Smith is ambitieus in het gebruik van innovatie om enkele van 's werelds meest complexe duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. We streven ernaar om 100% recyclebare of herbruikbare verpakkingen te produceren, en zitten op dit moment op 99,2%. Daarnaast wordt meer dan 98% van ons productieafval gerecycled en kunnen we binnen 14 dagen kartonnen verpakkingen maken, gebruiken, verzamelen en recyclen. Bovendien is ons product gebaseerd op een hernieuwbare grondstof: 100% van ons papier is gerecycled of Chain of Custody-gecertificeerd en er worden drie bomen geplant voor elke boom die in onze toeleveringsketen wordt gekapt. Dit vermindert de emissie aanzienlijk, omdat jonge bomen enorme hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer absorberen. Door de papiervezels in ons karton te recyclen, blijven bovendien meer dan 360.000 bomen per jaar van kap gespaard.

Wij worden wereldwijd erkend voor onze innovatie en de kwaliteit van onze verpakkingen. Onze producten verbeteren de efficiëntie van transport en opslag, geven winkelpresentatie een impuls en verhogen de omzet van onze klanten. En we doen dit alles met duurzaam golfkarton. 

DS Smith zet zich in voor een Now and Next-duurzaamheidsstrategie, die ons positioneert als een duurzame leider binnen de sector. Deze strategie is ontworpen met een duidelijk stappenplan om directe uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd oplossingen te creëren die zijn afgestemd op de principes van de circulaire economie, probleemplastics te vervangen, koolstof uit de toeleveringsketens te halen en innovatieve recyclingoplossingen te bieden.

Created by Heipifrom the Noun Project